African Investments Consulting

Invest and insure with ease by calling toll free 0800 000 242 Email: info@africaninvestments.co.za

 

12 Punt Plan

 

Doelwit:  Om met behulp van hierdie 12 Punt Plan™, ons gewaardeerde kliënte se finansiële behoeftes te bepaal, daarna te ontleed en dan deur middel van ‘n eenvoudige finansiële verslag, terugvoer te gee en kundige advies te lewer oor die implimentering van ons advies.  

 

Die 12 Punt Plan™ fokus op die onderstaande terreine:

 

     DOOD 

 1.   Opstel en advies:         Testament

 2.    Behoeftebepaling:        Lewensdekking

 3.     Alle berekenings:         Boedelbeplanning

 4.     Voorsiening vir:           Begrafniskoste

   

  ONGESKIKTHEID 

 5.  Behoeftebepaling:     Ongeskiktheidsdekking

                                      Inkomste en kapitaalvoorsienning.

   

  AFTREDE

 6. Behoeftebepaling:     Aftreebeplanning

                                    Inkomste en kapitaalvoorsienning

   

  BELEGGINGS

 7.   Opstel van:           Staat van bates en laste

 8.   Risikostudie:         Beleggings ontleding

   

  KORTERMYNVERSEKERING 

 9. Behoeftebepaling:           Korttermynversekering

    

   MEDIESE VERSEKERINGSBEHOEFTES

 10.  Behoeftebepaling:           Traumadekking

 11.  Behoeftebepaling:           Mediese skema

   

  BELASTINGONTLEDING 

 12. Persoonlike en besigheidsbelasting.